Arbetsgrupper

Föreningen formerar sig i ett antal arbetsgrupper för att driva de för tillfället prioriterade sakområdena, ex:

  • Standarder: definitioner, påverkan regelverk,
  • Data – vilken data behövs, GDPR, öppen data eller inte, ägarskap av data, cyber security
  • Omvärld och framtid: bevaka, sprida kunskap, måla framtiden
  • Kommunikation: opinionsbildning, påverkan /intressenter
  • FoU, utveckling
  • Affärsmodeller