Inspirationsmöten

Föreningen arrangerar kunskapshöjande möten för diskussioner om frågor som inspirerar till utveckling, t. ex.:

  • Hur mäter vi mänskliga värden i den smarta fastigheten
  • Digitalisering och hållbarhet
  • Design – vad är BIM i praktiken?
  • Hitta rätt i den digitala begreppsdjungeln för smarta byggnader
  • Värdering av smarta, hållbara och framtidssäkrade byggnader, hur skapas och säkras dessa värden Informationsflödesmodellen
  • Andra perspektiv på fastigheter och digitalisering
  • Digital tvilling, vad är det, vad skapar den för värde och hur bygger man den?

Kommande inspirationsmöten

9 juni kl. 08.30 - 10.00

Kan fokus på människan i byggnaden i kombination med ett nytt informationsflöde resultera i verifierat ökat välmående och en positiv värdeutveckling av fastigheten?

Vi presenterar en förstudie som vi genomfört inom Smart Built Environment där vi genomlyst just den frågan. Fyra faktorer utredda; process & incitament, certifieringssystem, drivkrafter och teknik& metodik, i syfte att tydliggöra vad som påverkar en realisering av ett nytt informationsflöde för ökat välmående samt en positiv värdeutveckling. Ni får ta del av resultat, tänkbara potentialer samt utifrån dessa en beskrivning av tänkt nästa steg.  

Presentationen hålls av David Uddare, Digisen och Nina Borgström, NinaB´s AB/Tyréns AB  

Datum: 9 juni
Tid: 08.30 - 10.00
Mötets genomförs via Teams

Anmälan görs till: kwi@branschkansliet.se
Länk till mötet skickas efter anmälan.
Varmt välkomna! 

Tidigare inspirationsmöten

18 mars: Var med och definiera Digital Tvilling, genomfördes av Nina Borgström på Tyréns AB

12 maj: 5G - Framtidens teknologi, genomfördes av Andreas Finnstedt och Henrik Nilsson på Schneider Electric Sverige AB och Bengt Simonsson på KTH.

26 maj: Värdebaserade fastigheter, genomfördes av Johan Möller, Jonas Lundgren och David Westerlund, samtliga från Rejlers AB.

Rejlers presenterade sitt synsätt på värdebaserade fastigheter och sitt arbete att realisera praktiska förutsättningar.