Medlemsmöten 2021

Höstmöte 2021

Medlemmar i Digitala Fastigheter hälsas välkomna till 2021 års höstmöte. Detta möte kommer att fastställa verksamheten och budgeten för 2022 samt diskussioner om intressanta områden som rör digitalisering av fastigheter.  

Tid: 12.00 - 16.00
Plats: Siemens i Solna (vid strängare restriktioner kan mötet komma att hållas digitalt)

Program
12.15   Inledning - digitaliseringens betydelse inom industrin, Mikael Kraft, Siemens
12.30   Kan robotic process automation (RPA) skapa värde för digitala fastigheter och påskynda omställningen till klimatneutralitet? Johan Möller, Rejlers
13.15   Bensträckare
13.30   Wiki whitepaper utvärdering, Nina Borgström, Tyréns
14.00   Kaffepaus
14.15   Kompetensförsörjning, Anna Fredriksson, biträdande professor Linköpings Universitet
15.15   Höstmöte för medlemmar

Årsmöte 2021

Ordinarie årsmöte för branschföreningen Digitala Fastigheter äger rum den 27 april. 

Tid: 13.00 - 15.00.
Mötet kommer att hållas via Teams. 


Medlemsmöten 2020

Extra medlemsmöte om verksamheten framåt

Med anledning av den rådande situationen håller Digitala Fastigheter ett extra medlemsmöte för att diskutera prioriteringar i verksamheten det kommande halvåret. Förberedande frågeställningar har skickats till föreningens medlemmar.


Datum: 18 maj 2020
Tid: kl. 13.00 - 14.00
Genomförs via Teams

Årsmöte 2020

Branschorganisationen Digitala Fastigheters årsmöte hölls den 27 april 2020. Under rådande omständigheter genomfördes det via digital kanal. 

Årsmötet antog ett uttalande om vikten av samsyn på begreppet digital tvilling. Branschorganisationen Digital Fastigheter vill skapa ett gemensamt synsätt och en tydlig utgångspunkt för diskussioner och intresset för relevanta lösningar inom området genom att definiera begreppet och tydliggöra modeller för att realisera de digitala tvillingarna.

Läs uttalandet här.

Uttalande från Digitala Fastigheters årsmöte 2020.pdf