Medlemsmöten 2022

Årsmöte 2022

Välkommen till Digitala Fastigheters årsmöte torsdagen den 2 juni klockan 09.00-12.00 hos Schneider Electric Sverige, Frösundavik Allé 1 i Solna.

 Program

Kaffe serveras från klockan 08.30                

Kl. 09.00       Välkommen

Kl. 09.05       Installatörsföretagen

                      Hans Nyblom, expert affärsutveckling på Installatörsföretagen, beskriver vad de ser, gör och står inför. Bland annat med stöd av vad framtidsstudie om              installatören 2030 visar på. Deras medlemmars affärs­utveckling och utvecklingsvilja kommer vara avgörande för implementeringstakten i den breda                     massan.

Kl. 09.15       Rapport från Hammarby Sjöstad: Kan civilsamhället och medborgarna vara nyckeln till energioptimerade fastigheter?

                      Rickard Dahlstrand arbetar som CTO på ElectriCITY Innovation och driver idag ett antal digital projekt inom fastighetsbranschen.

Kl. 09.45       Värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadsbranschen, från start till återbruk                            

        Presentation av förutsättningar för värdeskapande datadelning i ett livscykelperspektiv; generellt och i tre användarfall. Resultat från det strategiska                    Smart Built projektet delning data.

                      Nina Borgström, projektledare SEB Delning Data

Kl. 10.15       Paus

Kl. 10.30       Nästa steg för digital tvilling

                      Värdeskapande i digital tvilling behöver utvecklas och accelereras för alla intressenters skull och inte minst den globala hållbarheten. Samtidigt är det                          viktigt att utvecklingen sker på ett demokratiskt och inkluderande sätt där alla storlekar på företag får vara med och utvecklingen görs på ett ”digitalt                            hållbart” sätt. Mål och syfte med projektet är att skapa en demonstrator som tydliggör hur värde skapas av datadelning i digitala tvillingar utifrån                             användarfall inom områdena resursoptimering, säkra byggnadens värde datadrivna insikter och beslut.

                      Marco Molinari, Postdoctoral Researcher KTH & Per Bjälnes, digitaliseringsstrateg BAX Tyréns AB (observera att anförandet sker både på svenska och                    engelska)

Kl. 11.00       Årsmöte - endast för Digitala Fastigheters medlemmar, föredragningslista bifogas.

Kl. 11.30 ca   Avslutning med lättare lunch – meddela eventuella allergier!

Är du inte medlem men är intresserad att delta vid mötet och se vad vi gör inom föreningen – meddela kristina.wirbing@branschkansliet.se senast 25 maj! 

Du kan vara med på hela programmet förutom årsmötet.

Välkommen!Medlemsmöten 2021

Årsmöte 2021

Ordinarie årsmöte för branschföreningen Digitala Fastigheter äger rum den 27 april. 

Tid: 13.00 - 15.00.
Mötet kommer att hållas via Teams. 

Medlemsmöten 2020

Höstmöte 2021

Medlemmar i Digitala Fastigheter hälsas välkomna till 2021 års höstmöte. Detta möte kommer att fastställa verksamheten och budgeten för 2022 samt diskussioner om intressanta områden som rör digitalisering av fastigheter.  

Tid: 12.00 - 16.00
Plats: Siemens i Solna (vid strängare restriktioner kan mötet komma att hållas digitalt)

Program
12.15   Inledning - digitaliseringens betydelse inom industrin, Mikael Kraft, Siemens
12.30   Kan robotic process automation (RPA) skapa värde för digitala fastigheter och påskynda omställningen till klimatneutralitet? Johan Möller, Rejlers
13.15   Bensträckare
13.30   Wiki whitepaper utvärdering, Nina Borgström, Tyréns
14.00   Kaffepaus
14.15   Kompetensförsörjning, Anna Fredriksson, biträdande professor Linköpings Universitet
15.15   Höstmöte för medlemmar

Extra medlemsmöte om verksamheten framåt

Med anledning av den rådande situationen håller Digitala Fastigheter ett extra medlemsmöte för att diskutera prioriteringar i verksamheten det kommande halvåret. Förberedande frågeställningar har skickats till föreningens medlemmar.


Datum: 18 maj 2020
Tid: kl. 13.00 - 14.00
Genomförs via Teams

Årsmöte 2020

Branschorganisationen Digitala Fastigheters årsmöte hölls den 27 april 2020. Under rådande omständigheter genomfördes det via digital kanal. 

Årsmötet antog ett uttalande om vikten av samsyn på begreppet digital tvilling. Branschorganisationen Digital Fastigheter vill skapa ett gemensamt synsätt och en tydlig utgångspunkt för diskussioner och intresset för relevanta lösningar inom området genom att definiera begreppet och tydliggöra modeller för att realisera de digitala tvillingarna.

Läs uttalandet här.

Uttalande från Digitala Fastigheters årsmöte 2020.pdf