Arbetsgrupp Digital Tvilling

Varför?

  • Värdeskapande generell och specifikt kring hållbarhet
  • Utvecklingen går snabbt, det är komplext och oklart vad/vem som styr/påverkar riktning
  • Uppnå synergier
  • Informerade dialoger
  • Inspiration till vidare fördjupningar/samarbeten
  • Strukturerad beskrivning av komplexiteten kring begreppet
  • Förhållningssätt och principer för transformation inom området