ARBETSGRUPPER - BIKUPOR

Digitala Fastigheter är föreningen för värdeskapande arbete där vi jobbar i arbetsgrupper - bikupor - med agila arbetssätt. I dessa bikupor är alla medlemmar välkomna för att ta del av dikussioner och idéer som uppstår. 

Några av de frågor som diskuteras:

  • Digital tvilling
  • Datahantering – vilken data behövs, GDPR, öppen data eller inte, ägarskap av data, cyber security
  • Standarder: definitioner, påverkan regelverk,
  • Omvärld och framtid: bevaka, sprida kunskap, måla framtiden
  • Kommunikation: opinionsbildning, påverkan /intressenter
  • FoU, utveckling
  • Affärsmodeller