VÄLKOMMEN TILL 
BRANSCHORGANISATIONEN
DIGITALA FASTIGHETER

för en hållbar framtid


Digitala fastigheter - vad är det, vilka värden skapar det och hur realiseras de? Ja, frågorna är många och det saknas såväl ramverk, metoder och kompetenser vilket skapar förvirring kring begrepp som exempelvis digital tvilling och risker för felinvesteringar.

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att undanröja hinder så som brist på gemensamma synsätt, ineffektiva processer och obefintliga standarder. Tillsammans ska vi säkra utvecklingen och potentialen inom digitala fastigheter och i förlängningen för smarta städer, hållbarhet, tillgänglighet och miljö! Konkret handlar det om forum för att lära mer, inspireras, nätverka och skapa förändringar. Föreningen riktar sig till samtliga aktörer som har intresse av att samverka i nämnda frågor.

Inspelat digitalt seminarium

Vilka möjligheter och risker finns det med en data-strategi?

Vad behövs för att slippa oroa sig för en föränderlig framtid?


Microsofts senaste trendspalning visar på att cybersecurity i relation till uppkoppling är det viktigaste att ha koll på. Hur säker känner du dig?


Uppkopplade och ihopkopplade fastigheter gör det möjligt att ta del av olika tjänster där antalet funktioner och tjänster ökar successivt, vilket också innebär att fastigheters infrastruktur blir mer komplex då fler öppna system idag än tidigare kommunicerar på en högre nivå. Med fler möjligheter och val tillgängliga blir det allt viktigare att skapa förutsättningar för smart infrastruktur. 

Vad tänker du ska vara med för att lyckas följa med förändringståget och inte hamna efter marknaden?

Presentationen hölls av Johan Möller, Rejlers - Björn Thulin, Schneider - Nicolas Waern, Winniio.
Seminiariet hölls den 27 januari.