Inspirationsmöten

Föreningen arrangerar kunskapshöjande möten för diskussioner om frågor som inspirerar till utveckling, t. ex.:

  • Hur mäter vi mänskliga värden i den smarta fastigheten
  • Digitalisering och hållbarhet
  • Design – vad är BIM i praktiken?
  • Hitta rätt i den digitala begreppsdjungeln för smarta byggnader
  • Värdering av smarta, hållbara och framtidssäkrade byggnader, hur skapas och säkras dessa värden Informationsflödesmodellen
  • Andra perspektiv på fastigheter och digitalisering
  • Digital tvilling, vad är det, vad skapar den för värde och hur bygger man den?

Kommande inspirationsmöten


Tidigare inspirationsmöten

27 januari 2021, kl. 08.30-10.00

Vilka möjligheter och risker finns det med en data-strategi?

Vad behövs för att slippa oroa sig för en föränderlig framtid?

Microsofts senaste trendspalning visar på att cybersecurity i relation till uppkoppling är det viktigaste att ha koll på. Hur säker känner du dig?

Uppkopplade och ihopkopplade fastigheter gör det möjligt att ta del av olika tjänster där antalet funktioner och tjänster ökar successivt, vilket ocks innebär att fastigheters infrastruktur blir mer komplex då fler öppna system idag än tidigare kommunicerar på en högre nivå. Med fler möjligheter och val tillgängliga blir det allt viktigare att skapa förutsättningar för smart infrastruktur.

Webbinariet riktar sig till dig som vill veta mer om hur smarta fastigheter kan skapas och vilka huvudområden som bör beaktas.

Vad tänker du ska vara med för att lyckas följa med förändringståget och inte hamna efter marknaden?

Presentationen hölls av Johan Möller, Rejlers - Björn Thulin, Schneider - Nicolas Waern, Winniio.


1 oktober kl. 08.30-10.00

Kan Digitala Fastigheter bli en aktör i kraftsystemet och dessutom bidra till mer hållbar utveckling?

Aldrig förr har kraftsystemet stått inför så många förändringar – samtidigt. Vi ersätter kärnkraft med vindkraft, vi elektrifierar många sektorer, inte minst transportsektorn, vi bygger energikrävande datorhallar och vi fortsätter att flytta in till storstäderna. Utmaningarna i kraftsystemet är enkelt uttryckt väldigt många. I nästa generations kraftsystem kommer fastigheters förmåga att interagera med kraftsystemet att spela en allt större roll.

Denna typ av lösningar är smart, det är hållbart och det är en möjlig ny intäkt för fastighetsägare. Om utmaningarna i kraftsystemet, om hur fastigheter kan bidra i kraftsystemet, om de olika möjliga marknader som finns för fastigheter som kan bidra och mycket mera berättade Karin Jarl Månsson, Head of Smart Infrastructure Accelerator in Nordic på Siemens, om.

Datum: 1 oktober 2020
Tid: 08.30 - 10.00
Mötet genomfördes via Teams


9 juni kl. 08.30 - 10.00

Kan fokus på människan i byggnaden i kombination med ett nytt informationsflöde resultera i verifierat ökat välmående och en positiv värdeutveckling av fastigheten?

En förstudie presenterades som genomförts inom Smart Built Environment där en genomlysning skett i just den frågan. Fyra faktorer utredda; process & incitament, certifieringssystem, drivkrafter och teknik& metodik, i syfte att tydliggöra vad som påverkar en realisering av ett nytt informationsflöde för ökat välmående samt en positiv värdeutveckling.

Presentationen hölls av David Uddare, Digisen och Nina Borgström, NinaB´s AB/Tyréns AB  

Datum: 9 juni 2020
Tid: 08.30 - 10.00
Mötet genomfördes via Teams


 

18 mars 2020: Var med och definiera Digital Tvilling, genomfördes av Nina Borgström på Tyréns AB


12 maj 2020: 5G - Framtidens teknologi, genomfördes av Andreas Finnstedt och Henrik Nilsson på Schneider Electric Sverige AB och Bengt Simonsson på KTH.


26 maj 2020: Värdebaserade fastigheter, genomfördes av Johan Möller, Jonas Lundgren och David Westerlund, samtliga från Rejlers AB.

Rejlers presenterade sitt synsätt på värdebaserade fastigheter och sitt arbete att realisera praktiska förutsättningar.