Om Digitala Fastigheter

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att driva frågor inom digitala fastigheter och smarta samhällen.

Branschorganisationen har som ändamål att främja gemensamma intressen och utvecklingen inom digitala fastigheter.

Digitala Fastigheter, som bildades den 11 september, är ett resultat av ett initiativ som drivits av Andreas Finnstedt på Schneider Electric tillsammans med Johan Granton på Siemens sedan mars 2019. Syftet med föreningen är inte avgränsat till området digitala fastigheter utan riktar sig till samtliga aktörer som har intresse i dessa frågor

Vision

Sverige ska ligga i frontlinjen i utvecklingen av digitala fastigheter för att främja näringslivets konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling ur alla aspekter, även de sociala.

Visionen är att genom värdeskapande fokus, medvetenhet om hinder, standardisering och installation av effektiv styrning och modern teknik nå kostnadseffektiva, framtidssäkra, hållbara och smarta byggnader som ger ett ökat värde för ägare, brukare och samhälle.

Mission

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att driva frågor inom digitala fastigheter och smarta samhällen.

Branschorganisationen har som ändamål att främja gemensamma intressen och utvecklingen inom digitala fastigheter.

Övergripande målsättningar

 • Skapa en, för alla aktörer inom digitala fastigheter, gemensam branschorganisation.
 • Öka kunskapen hos företag, myndigheter och allmänhet.
 • Proaktivt driva den svenska utvecklingen av standardisering inom digitala fastigheter och genomföra gemensamma satsningar för en ökad och hållbar tillväxt.
 • Ta fram och förädla relevant branschstatistik och business intelligence till stöd för föreningens beslutsfattande.
 • Verka för utveckling och stärka det svenska utbildningssystemet för ökad tillgång av utbildade specialister och ingenjörer.
 • Medverka till definition av digital tvilling för Sverige
 • Inleda arbete med att tydliggöra reella och mätbara värden med strukturerad digital information, värden som bidrar till fastighetens värdeökning.
 • Verka för och samverka inom forskningsprojekt på nationell och internationell nivå.

Målsättningar 2021

 • Skapa en gemensam värdeskapande grundplattform att stå på.
 • Identifiera de viktigaste frågorna och hindren.
 • Testa olika aktiviteter för att se vad som gör störst verkan på engagemang bland medlemmar, på verkan på omgivning och ökning av medlemsantal.
 • Tillsätta arbetsgrupper för viktiga områden.
 • Starta två gemensamma utvecklingsprojekt.