VÄLKOMMEN TILL 
BRANSCHORGANISATIONEN
DIGITALA FASTIGHETER

för en hållbar framtid


Digitala fastigheter - vad är det, vilka värden skapar det och hur realiseras de? Ja, frågorna är många och det saknas såväl ramverk, metoder och kompetenser vilket skapar förvirring kring begrepp som exempelvis digital tvilling och risker för felinvesteringar.

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att undanröja hinder så som brist på gemensamma synsätt, ineffektiva processer och obefintliga standarder. Tillsammans ska vi säkra utvecklingen och potentialen inom digitala fastigheter och i förlängningen för smarta städer, hållbarhet, tillgänglighet och miljö! Konkret handlar det om forum för att lära mer, inspireras, nätverka och skapa förändringar. Föreningen riktar sig till samtliga aktörer som har intresse av att samverka i nämnda frågor.

På gång inom Digitala Fastigheter

1 oktober: Inspirationsmöte 

Kan Digital Fastigheter bli en aktör i kraftsystemet och dessutom bidra till mer hållbar utveckling? 

Aldrig förr har kraftsystemet stått inför så många förändringar – samtidigt. Vi ersätter kärnkraft med vindkraft, vi elektrifierar många sektorer, inte minst transportsektorn, vi bygger energikrävande datorhallar och vi fortsätter att flytta in till storstäderna. Utmaningarna i kraftsystemet är enkelt uttryckt väldigt många. I nästa generations kraftsystem kommer fastigheters förmåga att interagera med kraftsystemet att spela en allt större roll.

Denna typ av lösningar är smart, det är hållbart och det är en möjlig ny intäkt för fastighetsägare. Om utmaningarna i kraftsystemet, om hur fastigheter kan bidra i kraftsystemet,  om de olika möjliga marknader som finns för fastigheter som kan bidra och mycket mera kommer Karin Jarl Månsson, Head of Smart Infrastructure Accelerator in Nordic på Siemens, att berätta om. 

Datum: 1 oktober
Tid: 08.30 - 10.00
Mötets genomförs via Teams

Anmälan görs till: kwi@branschkansliet.se
Länk till mötet skickas efter anmälan.
Varmt välkomna!