VÄLKOMMEN TILL 
BRANSCHORGANISATIONEN
DIGITALA FASTIGHETER

för en hållbar framtid


Digitala fastigheter - vad är det, vilka värden skapar det och hur realiseras de? Ja, frågorna är många och det saknas såväl ramverk, metoder och kompetenser vilket skapar förvirring kring begrepp som exempelvis digital tvilling och risker för felinvesteringar.

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att undanröja hinder så som brist på gemensamma synsätt, ineffektiva processer och obefintliga standarder. Tillsammans ska vi säkra utvecklingen och potentialen inom digitala fastigheter och i förlängningen för smarta städer, hållbarhet, tillgänglighet och miljö! Konkret handlar det om forum för att lära mer, inspireras, nätverka och skapa förändringar. Föreningen riktar sig till samtliga aktörer som har intresse av att samverka i nämnda frågor.

På gång inom Digitala Fastigheter

9 juni: Inspirationsmöte 

Kan fokus på människan i byggnaden i kombination med ett nytt informationsflöde resultera i verifierat ökat välmående och en positiv värdeutveckling av fastigheten?

Vi presenterar en förstudie som vi genomfört inom Smart Built Environment där vi genomlyst just den frågan. Fyra faktorer utredda; process & incitament, certifieringssystem, drivkrafter och teknik& metodik, i syfte att tydliggöra vad som påverkar en realisering av ett nytt informationsflöde för ökat välmående samt en positiv värdeutveckling. Ni får ta del av resultat, tänkbara potentialer samt utifrån dessa en beskrivning av tänkt nästa steg.  

Presentationen hålls av David Uddare, Digisen och Nina Borgström, NinaB´s AB/Tyréns AB  

Datum: 9 juni
Tid: 08.30 - 10.00
Mötets genomförs via Teams

Anmälan görs till: kwi@branschkansliet.se
Länk till mötet skickas efter anmälan.
Varmt välkomna!