Säker digitalisering i fastighetsbranschen

Vi strävar efter att vara en drivkraft för att förändra beteenden och arbetssätt genom samarbete, kunskapsutbyte, enhetliga synsätt, processer och standarder.

Om oss

Trots att fastighetsbranschen ser fördelarna med digitala lösningar för effektiv förvaltning, råder osäkerhet om var man ska börja. Behovet av energieffektivisering och optimering av drift ökar, liksom kraven på informationssäkerhet. Bristen på ramverk, metoder och kompetens bidrar till osäkerheten. En gemensam branschstandard underlättar.

Styrelsen har ordet

Digitaliseringen av fastighetsbranschen är avgörande för en hållbar framtid. Vi behöver uppfylla krav på hållbarhet, informationssäkerhet och tillgänglighet genom datahantering samt utvärdera befintliga affärsmodeller.

Vision

Vår vision är att främja säker digitalisering inom fastighetsbranschen genom samarbete, kunskapsutbyte, kravställning och standardisering. Vi strävar efter att utveckla energieffektiva, digitala fastigheter och städer som uppfyller branschens krav på hållbarhet, informationssäkerhet, affärsmodeller och tillgänglighet genom datadelning.

Mission

Vår mission är att vara en ledande, rådgivande partner som främjar och underlättar digitaliseringen inom branschen. Vi strävar efter att vara en drivkraft för att förändra beteenden och arbetssätt genom samarbete, kunskapsutbyte, enhetliga synsätt, processer och standarder.

Genom aktiviteter med branschaktörer bidrar vi till ökad kunskap som underlättar implementering av digitala lösningar. Tillsammans skapar vi en hållbar, säker och effektiv fastighetsmiljö.

Möt oss

Henrik Andersson

Digital service- and business development vid Schneider Electric Sverige AB

Mithra Pakdaman Kiasat

Regionchef vid Siemens Smart Infrastructure

Oliver Öberg

Segment & End-User Marketing Manager vid Schneider Electric Sverige AB

Ann-Christin Eriksson

Communication & marketing vid Siemens Smart Infrastructure

Per Bjälnäs

Digitaliseringsstrateg vid Tyréns Sverige AB

Roger Tofft

CEO PropTech Sweden

Nina Borgström

Digitaliseringsstrateg vid Tyréns Sverige AB

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.